Nguyên lý hoạt động của hệ thống chiller

Ngày update: 19/01/2022 Số lượt xem 65
local-seo

Các nhà máy, xí nghiệp,…đang sử dụng hệ thống máy làm lạnh. Được sử dụng để điều hòa không khí và làm mát các chi của máy móc. Để hiểu rõ hơn về hệ thống này hôm nay chúng ta cùng nhau đi qua bài viết dưới đây để hiểu rõ cơ chế hoạt động của hệ thống Chiller

1. Tổng quan về cách thức hoạt động của máy làm lạnh.

Hệ thống làm lạnh là một thiết bị làm mát bằng chất lỏng truyền nhiệt sử dụng:

Hơi nén.

Chu trình hấp thụ môi chất lạnh.

Cả hai loại thiết bị làm lạnh đều dựa trên ba nguyên tắc cơ bản:

Khi đun nóng chất lỏng, nó bay hơi thành chất khí. Khí ngưng tụ thành chất lỏng khi nó nguội đi.

Giảm áp suất của chất lỏng làm tăng nhiệt độ sôi và áp suất.

Nhiệt luôn truyền từ nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp.

Chu kỳ làm lạnh

Làm lạnh nén và làm lạnh hấp thụ về cơ bản là giống nhau về chu kỳ làm lạnh.

Môi chất lạnh lỏng được sử dụng trong chu trình lạnh bởi cả hai hệ thống.

Thay đổi pha khí trong thiết bị bay hơi từ môi trường lỏng này.


Hơi được hấp thụ bởi các nước được làm lạnh

Sau đó, qua máy nén, gas môi chất lạnh được nén lên áp suất cao hơn.

Quá trình này cũng có thể được áp dụng bởi máy phát điện.

Khí nén làm lạnh được chuyển đổi trở lại thành chất lỏng bởi bình ngưng.

Chất lỏng này lại được đưa vào hỗn hợp chất lỏng có áp suất thấp. Sau đó hơi nước quay trở lại phần thiết bị bay hơi.

Chu kỳ làm mát này được lặp lại.

2. Hệ thống nước lạnh máy nén khí

Bốn thành phần chính của chu trình làm mát hơi nén tạo nên bộ làm mát hơi nén. Nó bao gồm máy nén, thiết bị bay hơi, bình ngưng và thiết bị đo lường.Để đạt được hiệu quả làm lạnh, các thiết bị làm lạnh khí nén thường sử dụng HCFC hoặc CFC làm chất làm lạnh. Máy nén khí hoạt động như một máy bơm cho môi chất lạnh.Nó cũng là động lực cho thiết bị làm lạnh nén hơi.

Dàn ngưng nhận khí nén làm lạnh. Môi chất lạnh nén tỏa nhiệt năng từ môi chất lạnh thành nước hoặc không khí để làm lạnh bên ngoài. Chất lỏng ngưng tụ được đưa đến thiết bị đo sau giai đoạn truyền nhiệt. Dung môi mới làm chất lạnh nóng lên do sự sụt giảm áp lực. Dung môi chuyển từ thể lỏng sang thể khí. Khí hấp thụ nhiệt từ nước và được làm làm bởi có hơi Flash đoạn nhiệt. Khí lạnh mở rộng được chứa trong các thiết bị bay hơi nhờ được bố chí bởi các thiết bị đo. Làm tăng nhiệt lượng từ nước được làm lạnh sau đó chuyển vào khí lạnh. Máy nén tiếp nhận khí lạnh sai đó bị nóng ngược lại và bắt đầu chu kì mới. Nước được ướp lạnh trong phòng riền biệt sử dụng để làm mát

3. Nguyên lý hoạt động

Để đẩy nhanh chu kỳ làm lạnh của máy nén khí lạnh thì máy làm lạnh phải hấp thụ sau đó sử dụng một nguồn nhiệt. Hai chất lỏng trong chu kỳ hấp thụ gồm chất làm lạnh, chất hấp thụ và nước, trong chu trình hấp thụ lại thì chất lỏng được tách ra sau đó tái kết hợp lại với nhau. Nước dễ bị thay đổi trạng trái do điều kiện của áp suất chênh lệch với áp suất thông thường, nên sự thấp thụ diễn ra dễ dàng thay đổi trạng thái do sự tác động, thúc đẩy lực của cả 2 chất lỏng

4. Cooling Tower

Hệ thống và khí quyển của máy làm lạnh đang cần loại bỏ năng lượng nhiệt hấp thụ, tháp làm mát là thiết bị từ chối lượng nhiệt bay hơi. Trong tất cả các hệ thống máy lạnh lớn hiện nay thì Cooling Towers thường được sử dụng để giảm nhiệt độ của nước 

Gọi ngay